Telewizja kablowa TVK WSM Wieluń

Komunikaty

Informacja o zabezpieczeniach w sieci dostępu do Internetu

W sieci dostępowej TVK WSM stosowane są następujące zabezpieczenia:

1. Blokada niektórych portów

2. Blokada szkodliwych domen (DNS Blackholing)

3. Wykrywanie i reakcja na ataki DDoS - Blackholing

1. Blokada portów

Blokowany jest ruch na portach 135-139,445 TCP

Blokada portu 25/TCP - cel: ograniczenie rozsyłania tzw. spamu, wirusów itp. z zainfekowanych komputerów klientów.

Do wysyłania wiadomości z klientów poczty e-mail należy stosować port 587/tcp.


2. Blokada szkodliwych domen

W serwerach cache DNS prowadzonych przez TVK WSM zaimplementowano tzw. DNS Blackholing - blokujemy domeny znane jako szkodliwe (phising, ransomware itp.). Źródłem danych jest m.in. CERT.pl oraz serwis malwaredomainlist.com

W przypadku stwierdzenia, że zablokowana została domena nieszkodliwa prosimy o kontakt.

 

Uwaga: Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 88) od dnia 1 lipca 2017 r. na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym ciąży obowiązek blokowania dostępu do niektórych domen internetowych.

Zgodnie z zapisami art. 15f ust. 5 wyżej wskazanej ustawy przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do sieci Internet jest obowiązany do:
1)    nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru poprzez ich usunięcie z systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, służących do zamiany nazw domen internetowych na adresy IP, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do Rejestru
2)    nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen internetowych wpisanych do Rejestru do strony internetowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierającej komunikat, skierowany do odbiorców usługi dostępu do Internetu obejmujący w szczególności informacje o lokalizacji Rejestru, wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej do tego Rejestru, listę podmiotów legalnie oferujących gry hazardowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także powiadomienie o grożącej odpowiedzialności karno-skarbowej uczestnika gier urządzanych wbrew przepisom ustawy;
3)    nieodpłatnego umożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen wykreślonych z Rejestru, nie później niż w ciągu 48 godzin od wykreślenia nazwy domeny internetowej z Rejestru.
Rejestr, o którym mowa powyżej, na dzień dzisiejszy prowadzony jest przez Ministra do spraw finansów publicznych na stronie https://rsh-tst.azurewebsites.net/ i jest dostępny publicznie.

Powyższe działania Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wynikają z norm prawa powszechnego i nie mogą być uznane jako ograniczanie świadczonej usługi.


3. Wykrywanie ataków DDoS.

Ataki DDoS (ang. distributed denial of service, rozproszona odmowa usługi) są wykrywane automatycznie. Ponieważ zwykle taki atak może nieść ruch wielu Gb/s, który może uniemożliwić korzystanie z sieci Internetu wszystkim użytkownikom naszej sieci,  w przypadku detekcji takiego ataku na użytkownika sieci TVK zastrzegamy sobie prawo do działań ograniczających skutki takiego ataku w tym do  zablokowania ruchu do atakowanego użytkownika u naszych Partnerów dostarczających nam usługę tranzytu do Internetu (blackholing).

Koronawirus

Zarząd Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu informuje, że w związku z zagrożeniem koronawirusem biura Spółdzielni przy ul. Andrzeja Struga 1,administracje poszczególnych osiedli oraz biuro telewizji kablowej od dnia 16.03.2020 r. nie przyjmują interesantów do odwołania. Przyjmowane są zgłoszenia telefonicznie i mailowo.
Sprawy bardzo pilne wymagające bezpośredniego kontaktu omawiane będą na indywidualnym spotkaniu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

#

Obsługa serwisowa TVK zostaje ograniczona do utrzymania sieci dystrybucyjnej.

Prosimy o powstrzymanie się od przeróbek instalacji tvk i uważne traktowanie kabli połączeniowych w czasie sprzątania itp.

Na tej stronie używamy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych oraz zapewniają one prawidłowe działanie witryny.

Planowane wyłączenia kanałów analogowych

Telewizja

 

SPRAWDŹ PRĘDKOŚĆ

Kliknij tutaj lub tutaj (serwer w Warszawie) na tester poniżej.

Testuj tylko na połączeniu kablowym. Zmierzona prędkość nie powinna odbiegać znacząco od prędkości w cenniku.

Sprawdź prędkość

PORTAL WSM

Zarejestruj się i zyskaj dostęp do:

  • Najważniejszych informacji dotyczących lokalu oraz szczegółów umowy z WSM,
  • Szczegółowych informacji na temat wysokości historycznych (okres 3 lat) oraz bieżących opłat związanych z umową,
  • Wyciągu z konta związanego z umową z WSM,
  • Odczytów i rozliczeń mediów, wraz ze szczegółami liczników zamontowanych w lokalu,
  • Zamieszczonych na portalu dokumentów oraz e-faktur.

więcej na wsm.wielun.pl