Cennik

Cennik usługi dostępu do Internetu

Cennik usługi dostępu do Internetu

dla użytkowników indywidualnych będących abonentami telewizji kablowej.

obowiązuje od 01.10.2018 r.

 

Opłaty instalacyjne

LP

Rodzaj usługi

Opłata brutto [zł]

1

Aktywacja usługi dostępu do Internetu

zawiera: wydanie i aktywację podstawowego modemu kablowego bez funkcjonalności WiFi, podłączenie modemu w lokalu Abonenta do gniazda multimedialnego, konfigurację komputera Abonenta)100,00

2

Aktywacja usługi dostępu do Internetu, z WiFi

zawiera: wydanie i aktywację modemu kablowego z funkcjonalnością WiFi, podłączenie modemu w lokalu Abonenta do gniazda multimedialnego, konfigurację komputera Abonenta)

160,00

3

Aktywacja i konfiguracja modemu z portem bezprzewodowym (Zmiana modemu standard na WiFi)

60,00

3

Aktywacja usługi

(Uruchomienie nieaktywnej usługi na istniejącym przyłączu)

40,00

Opłaty abonamentowe miesięczne

LP

Rodzaj usługi

Opłata brutto [zł]

1

Nielimitowany dostęp do Internetu na bazie eksploatowanej sieci TVK WSM jednego terminala abonenckiego z szybkością do 40 Mb/s / 4 Mb/s (pobieranie/wysyłanie) (Opcja A, modem bez WiFi)

45,37

2

Nielimitowany dostęp do Internetu na bazie eksploatowanej sieci TVK WSM jednego terminala abonenckiego z szybkością do 40 Mb/s / 4 Mb/s (pobieranie/wysyłanie) (Opcja A, modem/router z WiFi)

50,36

3

Nielimitowany dostęp do Internetu na bazie eksploatowanej sieci TVK WSM jednego terminala abonenckiego z szybkością do 80 Mb/s / 8 Mb/s (pobieranie/wysyłanie) (Opcja B, modem bez WiFi)

60,49

4

Nielimitowany dostęp do Internetu na bazie eksploatowanej sieci TVK WSM jednego terminala abonenckiego z szybkością do 80 Mb/s / 8 Mb/s (pobieranie/wysyłanie) (Opcja B, modem/router z WiFi)

 65,48

5

Nielimitowany dostęp do Internetu na bazie eksploatowanej sieci TVK WSM jednego terminala abonenckiego z szybkością do 120 Mb/s / 12 Mb/s (pobieranie/wysyłanie) (Opcja C, modem bez WiFi)

85,69

6

Nielimitowany dostęp do Internetu na bazie eksploatowanej sieci TVK WSM jednego terminala abonenckiego z szybkością do 120 Mb/s / 12 Mb/s (pobieranie/wysyłanie) (Opcja C, modem bez WiFi)

85,68

 

 

 

7

Utrzymanie niezmiennego adresu IP (z klasy publicznej) – za każdy adres

5,04

8

Zawieszenie usługi dostępu do Internetu na okres do 1 miesiąca

bez opłat

 

Opłaty jednorazowe dodatkowe

LP

Rodzaj usługi

Opłata brutto w zł

1

Podłączenie urządzenia po zakończeniu zawieszenia usługi

Bez opłat

2

Wykonanie nowego przyłącza multimedialnego – za każdy nowy punkt

60,00

3

Wymiana gniazda multimedialnego uszkodzonego z winy Abonenta

50,00

4

Przedłużenie lub wymiana kabla (bez prac instalacyjnych)

20,00

5

Zmiana opcji usługi

Bez opłat

6

Inne zmiany w umowie, w tym:

- Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy

20,00Opłaty za niezwrócenie, utratę, lub uszkodzenie z winy Abonenta sprzętu Operatora

LP

Rodzaj usługi

Opłata brutto w zł

1

Modem kablowy (bez funkcjonalności WiFi)

100,00

2

Modem kablowy (z funkcjonalnością WiFi)

280,00

3

Zasilacz

40,00

4

Sterowniki (Płyta CD-ROM)

10,00

5

Kabel USB

10,00

6

Kabel UTP

10,00